Welcome to Kaplica św. Ojca Pio   Kliknij i odsłuchaj tekst! Welcome to Kaplica św. Ojca Pio

Historia

Jakie były początki?

Obecny budynek w Lędzinach, przy ulicy Pokoju 17 ma swoją historię. W latach 50-tych ubiegłego wieku, był to Dom Górnika dla pracowników KWK „Ziemowit”. Został przekształcony w przychodnię lekarską, z mieszcząca się na II piętrze Izbą Chorych. Na jej miejsce w latach 80-tych utworzono Oddział Rehabilitacji Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tychach.

W 1998 roku przychodnia wraz z Oddziałem została włączona do struktur Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach.

Budynek wymagał remontów i adaptacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2002 roku zakończono kolejny remont, zamontowano windę. W obrębie Oddziału powstało nowe pomieszczenie zabiegowe – hydroterapia, zmodernizowano istniejące już gabinety fizykoterapii; ponieważ dotychczas leczeni byli wyłącznie mężczyźni, przewidziano także hospitalizację kobiet.

Od tej pory Oddział spełniał wymogi nowoczesnej rehabilitacji i mógł rozpocząć leczenie pacjentów należących do ówczesnej Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. Potrzeby medyczne pacjentów mogły być realizowane, jednakże wśród personelu pojawiło się pytanie dlaczego Oddział nie był dotychczas poświęcony.

Wiosną 2002r. przebywała tu na leczeniu matka ks. Stanisława Achtelik. To właśnie on na prośbę pacjentów i personelu, dnia 18.04.2002r. odprawił pierwszą Mszę Świętą, poświęcił Oddział, zawiesił krzyże na salach. Miejscem Mszy św. było zaadaptowane doraźnie dla potrzeb liturgii, pomieszczenie fizykoterapii.

I tutaj zaczyna się historia kaplicy, której powstanie poprzedziło wiele lat modlitw osób indywidualnych, pacjentów, personelu medycznego i wspólnot modlitewnych. Za to wsparcie modlitewne serdecznie Wam dziękujemy!

Na następnych stronach prześledzimy kolejne ważniejsze etapy dotyczące historii Kaplicy p.w. św. Ojca Pio:

Pierwsza Msza św. i poświęcenie oddziału

Adaptacja pomieszczeń pod kaplicę i stała posługa duszpasterska

Wizytacja Biskupa i Erygowanie Kaplicy

Odsłonięcie Relikwii św. Ojca Pio

Dzień Modlitw z Janem Pawłem II

Ks. Jan Gdak

Kliknij i odsłuchaj tekst!