Welcome to Kaplica św. Ojca Pio   Kliknij i odsłuchaj tekst! Welcome to Kaplica św. Ojca Pio

Kontakt

Kaplica św. Ojca Pio przy Oddziale Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu w Lędzinach, ul. Pokoju 17

Strona internetowa Kaplicy:

Kapelan Kaplicy i Redaktor Naczelny – ks. Zygmunt Klim

Autorzy Artykułów  ks. Marek, ks. Bogusław,   Andrzej, Grażyna,  Bogusław

Administrator – Bogusław Górecki

Utrzymanie strony, hostingu i domeny – dobrowolne datki darczyńców – kontakt przez mail

 

Korespondencje możemy wysłać na mail: kaplicaojcapio@interia.pl

1. Zapytania, uwagi, propozycje, artykuły, uwagi merytoryczne – wpisujemy w temacie – do Redaktora Naczelnego

2. Uwagi techniczne, problemy z obsługą strony –  wpisujemy w temacie – do Administratora

( przy opisie usterki proszę podać nazwę i wersję przeglądarki internetowej, a przy korzystaniu z urządzenia mobilnego typ urządzenia i systemu operacyjnego)

3. W sprawie wsparcia finansowego strony lub kaplicy – wpisujemy  w temacie – Finanse

 

Jeżeli uważasz, że warto wspierać stronę internetową Kaplicy św. Ojca Pio napisz do nas na e-mail.

 

 

 

Kliknij i odsłuchaj tekst!