Welcome to Kaplica św. Ojca Pio   Kliknij i odsłuchaj tekst! Welcome to Kaplica św. Ojca Pio

Kontakt

Kaplica św. Ojca Pio przy Oddziale Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu w Lędzinach, ul. Pokoju 17

Strona internetowa Kaplicy:

Redaktor Naczelny – ks. Bogusław Matuła

Autorzy Artykułów  ks. Marek, ks. Bogusław,   Andrzej, Grażyna,  Bogusław

Administrator – Bogusław Górecki

Utrzymanie strony, hostingu i domeny – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji „ REHA – VITA”

43-143 Lędziny; ul. Pokoju 17

Korespondencje możemy wysłać na mail: kaplicaojcapio@interia.pl

1. Zapytania, uwagi, propozycje, artykuły, uwagi merytoryczne – wpisujemy w temacie – do Redaktora Naczelnego

2. Uwagi techniczne, problemy z obsługą strony –  wpisujemy w temacie – do Administratora

( przy opisie usterki proszę podać nazwę i wersję przeglądarki internetowej, a przy korzystaniu z urządzenia mobilnego typ urządzenia i systemu operacyjnego)

3. W sprawie wsparcia finansowego strony lub kaplicy – wpisujemy  w temacie – Finanse

 

Jeżeli uważasz, że warto wspierać stronę internetową Kaplicy św. Ojca Pio możesz wysłać dobrowolny datek na konto:

 

Konto bankowe:

 

Kliknij i odsłuchaj tekst!