Welcome to Kaplica św. Ojca Pio   Kliknij i odsłuchaj tekst! Welcome to Kaplica św. Ojca Pio

Modlitwy do św. o. Pio


LITANIA DO OJCA PIO.

do prywatnego odmawiania.

Święty Ojcze Pio, ……..módl się za nami.

Wierny natchnieniom Ducha Świętego, ……..módl się za nami.

Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, ……..módl się za nami.

Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, ……..módl się za nami.

Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu, ……..módl się za nami.

W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, ……..módl się za nami.

Cieszący się nadprzyrodzonymi darami, ……..módl się za nami.

Ozdobo zakonu franciszkańskiego, ……..módl się za nami.

Niosący światu dobro i pokój, ……..módl się za nami.

Wybrane naczynie świętości i łaski, ……..módl się za nami.

Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, ……..módl się za nami.

Postrachu duchów piekielnych, ……..módl się za nami.

Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, ……..módl się za nami.

Nauczający bardziej przykładem niż słowem, ……..módl się za nami.

Wzorze miłości Boga i bliźniego, ……..módl się za nami.

Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, ……..módl się za nami.

Opiekunie cierpiących, ……..módl się za nami.

Pociecho nieszczęśliwych, ……..módl się za nami.

Znoszący upokorzenia z cierpliwością,  ……..módl się za nami.

Mężny wśród przeciwności, ……..módl się za nami.

Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, ……..módl się za nami.

Wzorze czystości kapłańskiej, ……..módl się za nami.

Mężu doskonałego posłuszeństwa, ……..módl się za nami.

Miłośniku życia ukrytego, ……..módl się za nami.

Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji, ……..módl się za nami.

Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, ……..módl się za nami.

Możny nasz orędowniku u Boga. ……..módl się za nami.

Módl się za nami św. Ojcze Pio, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie

i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
  Kliknij i odsłuchaj tekst! LITANIA DO OJCA PIO. do prywatnego odmawiania. Święty Ojcze Pio, ……..módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego, ……..módl się za nami. Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, ……..módl się za nami. Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, ……..módl się za nami. Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu, ……..módl się za nami. W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, ……..módl się za nami. Cieszący się nadprzyrodzonymi darami, ……..módl się za nami. Ozdobo zakonu franciszkańskiego, ……..módl się za nami. Niosący światu dobro i pokój, ……..módl się za nami. Wybrane naczynie świętości i łaski, ……..módl się za nami. Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, ……..módl się za nami. Postrachu duchów piekielnych, ……..módl się za nami. Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, ……..módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, ……..módl się za nami. Wzorze miłości Boga i bliźniego, ……..módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, ……..módl się za nami. Opiekunie cierpiących, ……..módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, ……..módl się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością,  ……..módl się za nami. Mężny wśród przeciwności, ……..módl się za nami. Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, ……..módl się za nami. Wzorze czystości kapłańskiej, ……..módl się za nami. Mężu doskonałego posłuszeństwa, ……..módl się za nami. Miłośniku życia ukrytego, ……..módl się za nami. Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji, ……..módl się za nami. Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, ……..módl się za nami. Możny nasz orędowniku u Boga. ……..módl się za nami. Módl się za nami św. Ojcze Pio, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

Do Ojca przez Chrystusa razem z Ojcem Pio.

Ojciec Pio codziennie odmawiał tę koronkę w intencji ludzi, którzy polecali się jego modlitwom. Zachęcam wszystkich do codziennego jej odmawiania, łącząc się duchowo ze Świętym Ojcem Pio.

  Kliknij i odsłuchaj tekst! KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. Do Ojca przez Chrystusa razem z Ojcem Pio. Ojciec Pio codziennie odmawiał tę koronkę w intencji ludzi, którzy polecali się jego modlitwom. Zachęcam wszystkich do codziennego jej odmawiania, łącząc się duchowo ze Świętym Ojcem Pio.

1. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…(…)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

2. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę… (…)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

 

3. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…(…)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

O, Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czulej Matki. Św. Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza, owe miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż! O, łaskawa, o, litościwa, o, słodka Panno Maryjo!

Prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela

i miłości. Amen.

 

Kliknij i odsłuchaj tekst!