Welcome to Kaplica św. Ojca Pio   Kliknij i odsłuchaj tekst! Welcome to Kaplica św. Ojca Pio

Tag Archives: Lourdes

Przemyślenia z Pielgrzymki do Lourdes

Przemyślenia z II Archidiecezjalnej Pielgrzymki Chorych Niepełnosprawnych i ich rodzin do do Lourdes

Lourdes

Błogosławieni ubodzy…
Maryja fantastycznie odczytała to jedno z 8 Błogosławieństw Swojego Syna, kogo wybiera by byli przekazicielami Jej orędzia? W Fatimie do małych pastuszków, w La Salcte do Maksymina i Melanii
mówi w narzeczu, którym się posługiwali. Język francuski do nich nie dotarł a w Lourdes wybiera skromną, ubogą Bernadetę, córkę zubożałego młynarza. Bóg ma swoje niezgłębione drogi…

II Archidiecezjalna Pielgrzymka Chorych do Lourdes

II Archidiecezjalna Pielgrzymka Chorych Niepełnosprawnych i ich rodzin do do Lourdes

Lourdes

Pielgrzymi udadzą się pociągiem do Lourdes. Dziś o godz. 22:30 na dworcu PKP w Katowicach podstawiony zostanie pociąg. ok. godz. 0:30 błogosławieństwa pielgrzymom udzieli Ksiądz Arcybiskup.. Około godziny 1:00 nastąpi wyjazd pielgrzymów  do Lourdes. podróż potrwa 36 godzin. Pielgrzymka zakończy się przyjazdem 16 maja do Katowic w rannych godzinach

Z chorymi pielgrzymuje także ks. Bogusław Kapelan naszej Kaplicy.

Kliknij i odsłuchaj tekst!