Welcome to Kaplica św. Ojca Pio   Kliknij i odsłuchaj tekst! Welcome to Kaplica św. Ojca Pio

Jan XXIII i Jan Paweł II – świętymi

Papież Franciszek ogłosił Jana XXIII i Jana Pawła II świętymi. Wygłoszenie formuły kanonizacyjnej nastapiło podczas niedzielnej Mszy św.  Uroczyste ogłoszenie obu papieży świętymi przyjęto owacją na placu Świętego Piotra i w jego okolicach, gdzie zebrały się setki tysięcy ludzi.

1115ra

 

Na wejście odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Następnie Prefekt Kongregacji ks. kard. Angelo Amato zwrócił się z trzykrotną prośbą do Ojca św. Franciszka o kanonizację dwóch Papieży.

– Ojcze Święty, Kościół Święty pokładając nadzieję w obietnicy Pana, iż ześle nam Ducha Prawdy, który w każdym czasie zabezpiecza Urząd Nauczycielski Kościoła przed błędem, błaga najusilniej Waszą Świętobliwość, aby raczył wpisać swoje wybrane dzieci w poczet świętych – prosił ks. kard. Angelo Amato.

Po tych słowach Ojciec Św. Franciszek ogłosił obu Papieży świętymi.

 

– Na część i chwałę Przenajświętszej Trójcy, dla wywyższenia wiary katolickiej i umocnienia chrześcijańskiego życia, mocą władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także naszą mocą, po długim i dojrzałym namyśle, po licznym modlitwach, a także za radą wielu naszych braci w biskupstwie orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionych: Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich do katalogu świętych, postanawiając równocześnie, aby w całym w Kościele pośród Wszystkich Świętych odbierali należną część – ogłosił Ojciec Św. Franciszek.

YouTube Preview Image

W uroczystościach kanonizacyjnych Jana Paweła II i Jana XXIII na Placu Św. Piotra w Watykanie wzięło udział ponad 800 tysięcy ludzi. Przybyli oni z różnych stron świata. Oczywiście także z Polski.

Kliknij i odsłuchaj tekst!