Welcome to Kaplica św. Ojca Pio   Kliknij i odsłuchaj tekst! Welcome to Kaplica św. Ojca Pio

Nowenna do św. Ojca Pio


W naszej Kaplicy odmawiamy w dwa razy w roku Nowennę do świętego Ojca Pio:

– w czerwcu ( w dniach od 7-go do 15-tego) z okazji Rocznicy Kanonizacji Ojca Pio, która miała miejsce 16-tego czerwca 2002 r.

– we wrześniu w rocznicę śmierci.

Nowenna jest modlitwą odmawianą w wyznaczonej intencji przez kolejne 9 dni. Poprzez powtarzanie regularne modlitw chrześcijanin łączy się duchowo z Bogiem wzywając wstawiennictwa świętych. Zapraszamy do trwania na nowennie z św. Ojcem Pio w modlitwie indywidualnej, ale także w gronie rodzinnym, grupie modlitwy i parafii.

NOWENNA – jest szczególną formą modlitwy. Jest wytrwałym przypominaniem sobie i siebie przed Bogiem w potrzebie realizacji słów Chrystusa: „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam…”

Nowenna to wytrwała modlitwa bezpośrednio do Boga, przez wstawiennictwo Maryi, przez wstawiennictwo świętych. To swoista modlitwa wstawiennicza, własna – we własnej intencji, czy też intencji bliźnich, ale opierająca się na szczególnym wstawiennictwie Pośredników, jakich Bóg postawił na naszej drodze życia. Poniżej tekst nowenny, modlitwy wstawienniczej przez pośrednictwo Świętego Ojca Pio. Szczególnymi dniami „zachęcającymi do modlitwy dziewięciu dni” to czas przed rocznicą stygmatyzacji, śmierci, czy narodzin Ojca Pio.

Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Ojca Pio 2 maja 1999, a 16-tego czerwca 2002 podczas kanonizacji ogłosił Go Świętym.

  Kliknij i odsłuchaj tekst! W naszej Kaplicy odmawiamy w dwa razy w roku Nowennę do świętego Ojca Pio: – w czerwcu ( w dniach od 7-go do 15-tego) z okazji Rocznicy Kanonizacji Ojca Pio, która miała miejsce 16-tego czerwca 2002 r. – we wrześniu w rocznicę śmierci. Nowenna jest modlitwą odmawianą w wyznaczonej intencji przez kolejne 9 dni. Poprzez powtarzanie regularne modlitw chrześcijanin łączy się duchowo z Bogiem wzywając wstawiennictwa świętych. Zapraszamy do trwania na nowennie z św. Ojcem Pio w modlitwie indywidualnej, ale także w gronie rodzinnym, grupie modlitwy i parafii. NOWENNA – jest szczególną formą modlitwy. Jest wytrwałym przypominaniem sobie i siebie przed Bogiem w potrzebie realizacji słów Chrystusa: „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam…” Nowenna to wytrwała modlitwa bezpośrednio do Boga, przez wstawiennictwo Maryi, przez wstawiennictwo świętych. To swoista modlitwa wstawiennicza, własna – we własnej intencji, czy też intencji bliźnich, ale opierająca się na szczególnym wstawiennictwie Pośredników, jakich Bóg postawił na naszej drodze życia. Poniżej tekst nowenny, modlitwy wstawienniczej przez pośrednictwo Świętego Ojca Pio. Szczególnymi dniami „zachęcającymi do modlitwy dziewięciu dni” to czas przed rocznicą stygmatyzacji, śmierci, czy narodzin Ojca Pio. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Ojca Pio 2 maja 1999, a 16-tego czerwca 2002 podczas kanonizacji ogłosił Go Świętym.

 

Nowenna do św. Ojca Pio:

 

Dzień 1.

Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie ………, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego Wolę.

Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 2.

Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka, by wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga, ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji ………., którą ci przedkładam.

Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 3.

Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą, módl się za mną w moich trudnościach ……… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 4.

Święty Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę ……

Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 5.

Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykle zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja, bądź ze mną w moim doświadczeniu ………., abym ufał w miłość Bożą.

Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 6.

Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba, bądź moim orędownikiem u Boga,

gdy proszę o łaskę ……….

Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 7.

Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości, módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę ……….

Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 8.

Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go, w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar ………, o który cię z ufnością proszę.

Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 9.

Święty Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą, Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie……….

Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

 

 źródło – Modlitewnik Czcicieli Ojca Pio

 

 

Kliknij i odsłuchaj tekst!