Welcome to Kaplica św. Ojca Pio   Kliknij i odsłuchaj tekst! Welcome to Kaplica św. Ojca Pio

Przemyślenia z Pielgrzymki do Lourdes

Przemyślenia z II Archidiecezjalnej Pielgrzymki Chorych Niepełnosprawnych i ich rodzin do do Lourdes

Lourdes

Błogosławieni ubodzy…
Maryja fantastycznie odczytała to jedno z 8 Błogosławieństw Swojego Syna, kogo wybiera by byli przekazicielami Jej orędzia? W Fatimie do małych pastuszków, w La Salcte do Maksymina i Melanii
mówi w narzeczu, którym się posługiwali. Język francuski do nich nie dotarł a w Lourdes wybiera skromną, ubogą Bernadetę, córkę zubożałego młynarza. Bóg ma swoje niezgłębione drogi…

Ślady polskich świętych w Lourdes

W muzeum im. św. Bernadety zwróciłem uwagę na obecność w tym sanktuarium Św. Maksymiliana w drodze do Japonii. Gdy będę w Harmężach pod Oświęcimiem to zapytam O. franciszkanów o szczegóły.
Ślad swej obecności w Lourdes zostawiła też polska błogosławiona Siostra Sancja Szymkowiak ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek. Wyjechała ona do tego sanktuarium aby m.in. doszlifować język francuski. Tutaj pisze o „swoim wewnętrznym przeżyciu”. Serce Maryii pomogło jej odkryć, czym jest dla nas Serce Boże. Składa swoje prywatne śluby Chrystusowi. Oto ich streszczenie: „Miłość miłości nic nie może odmówić, jak kochać to n a przepadłe i tylko tak. Siostra M. Małgorzata współzałożycielka sióstr serafitek oparła się na
duchowości św. Franciszka, a jego samego nazywa serafickim! Chór Serafinów zastępów aniołów… W takim dorodnym towarzystwie przebywał nasz Biedaczyna z Asyżu .

Podsumowując

Nie można przez Lourdes tylko pielgrzymkowo „przelecieć” będąc tu godzinę, dwie i dalej. Nasza obecność trzydniowa wzbudziła głód tego, co tam się stało i co nadal trwa. A wiedzieć trzeba, że objawienia Maryi że jest
Niepokalana (Niepokalane Poczęcie) były potwierdzeniem dogmatu wiary o Niepokalanym Poczęciu. Najpierw był ogłoszony dogmat, a później nastąpiły prywatne objawienia Matki Bożej. Jak się jest w pierwszym domu Bernadety skromnym młynie Dc Boly, To czuje się ów niewidzialny dotyk wiary. Maryja wie, kogo sobie można wybrać, że ta osoba nie zawiedzie. Ty też masz dom rodzinny jak „gniazdo”, pamiętasz swoich rodziców
Nie zapominaj nigdy tego Świętego dziedzictwa!
PS. Rodzina SOUBIROUS w 1857 znajduje schronienie za darmo w dawnym miejskim więzieniu – Le pachot przy ul.Pętis-Kosses. Albowiem nędza i głód zagościły w rodzinie Bernadety.

Kliknij i odsłuchaj tekst!