Welcome to Kaplica św. Ojca Pio   Kliknij i odsłuchaj tekst! Welcome to Kaplica św. Ojca Pio

Rekolekcje Brenna 2016

IV Rekolekcje Śląskich Grup Modlitwy świętego Ojca Pio

W dniach od 24 – 26 czerwca 2016 roku odbyły się w Brennej IV Rekolekcje Śląskich Grup Modlitwy świętego Ojca Pio pt: „Ojciec Pio świadkiem Miłości Miłosiernej”. Miejscem spotkania był Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej pw. św. Jadwigi. Rekolekcje prowadził ojciec Wiesław Krupiński SJ, a zebrały one około 60 osób – czcicieli naszego Patrona.   Kliknij i odsłuchaj tekst! IV Rekolekcje Śląskich Grup Modlitwy świętego Ojca Pio W dniach od 24 – 26 czerwca 2016 roku odbyły się w Brennej IV Rekolekcje Śląskich Grup Modlitwy świętego Ojca Pio pt: „Ojciec Pio świadkiem Miłości Miłosiernej”. Miejscem spotkania był Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej pw. św. Jadwigi. Rekolekcje prowadził ojciec Wiesław Krupiński SJ, a zebrały one około 60 osób – czcicieli naszego Patrona.

Msze święte i wieczór wspomnień o zmarłym ojcu Bogusławie Piechuta

Codzienną Mszę św. celebrowali: ks. Zygmunt Klim, o. Józef Waligóra, ks. Bogusław Matuła, a homilie głosił o. Wiesław Krupiński SJ. Uczestnicy rekolekcji przygotowywali: czytania Liturgii Słowa w czasie Mszy św., piątkowe nabożeństwo Różańca w intencjach podanych za żyjących oraz odprawili Drogę Krzyżową za zmarłych.

W ramach sobotniego Wieczoru Wspomnień   przedstawialiśmy swoje świadectwa i refleksje ze spotkań ze zmarłym we wrześniu 2015r. ojcem Bogusławem Piechutą OFM Cap.

Konferencje prowadzone przez ojca Wiesława SJ

Tematem pierwszej  konferencji była „Rola słowa Bożego w moim życiu”, podczas której
o. Wiesław SJ przypomniał, że: słowo Boże nas formuje, daje rozeznanie i światło  w codziennych sprawach. A jak wygląda słowo ludzkie? Może ono  niszczyć, zabić, ale także wprowadzić pokój Boży. Stąd konieczność przemyślanego wypowiadania słów, by była w nich miłość, a nie zło, ponieważ  z każdego bezużytecznego słowa będziemy rozliczani (Mt 12, 36-37).   Kliknij i odsłuchaj tekst! Msze święte i wieczór wspomnień o zmarłym ojcu Bogusławie Piechuta Codzienną Mszę św. celebrowali: ks. Zygmunt Klim, o. Józef Waligóra, ks. Bogusław Matuła, a homilie głosił o. Wiesław Krupiński SJ. Uczestnicy rekolekcji przygotowywali: czytania Liturgii Słowa w czasie Mszy św., piątkowe nabożeństwo Różańca w intencjach podanych za żyjących oraz odprawili Drogę Krzyżową za zmarłych. W ramach sobotniego Wieczoru Wspomnień   przedstawialiśmy swoje świadectwa i refleksje ze spotkań ze zmarłym we wrześniu 2015r. ojcem Bogusławem Piechutą OFM Cap. Konferencje prowadzone przez ojca Wiesława SJ Tematem pierwszej  konferencji była „Rola słowa Bożego w moim życiu”, podczas której o. Wiesław SJ przypomniał, że: słowo Boże nas formuje, daje rozeznanie i światło  w codziennych sprawach. A jak wygląda słowo ludzkie? Może ono  niszczyć, zabić, ale także wprowadzić pokój Boży. Stąd konieczność przemyślanego wypowiadania słów, by była w nich miłość, a nie zło, ponieważ  z każdego bezużytecznego słowa będziemy rozliczani (Mt 12, 36-37).

Kolejna konferencja była rozwinięciem  słów św. o. Pio: „Nie ma takiego człowieka na którym Bogu by nie zależało”. Ten najwspanialszy przymiot Boga – Jego miłość miłosierna została omówiona  na przykładzie przypowieści o synu marnotrawnym. Ojciec rekolekcjonista przypomniał, że każdy człowiek ma wolną wolę, ale  natura ludzka jest taka, iż jest on  najszczęśliwszy, gdy sam decyduje – tę wolność  Bóg szanuje. Grzech popełniony przez człowieka to „ pogubienie” się w poszukiwaniu „ bożków tego świata” – w człowiek sam się karze. Wyznanie win: „Ojcze zgrzeszyłem” powoduje, iż Bóg okazuje synowi marnotrawnemu  swoje miłosierdzie. Przyjmuje go jak ojciec i obdarza łaskami, których nie doświadczył starszy syn. Zapamiętaliśmy słowa, iż postawa starszego syna, to obraz człowieka,  który myśli, że jest blisko Boga, ale Go nie zna.

W konferencji  „Boża cierpliwość” omówione zostały cechy miłości wskazane przez
św. Pawła w 1 Liście do Koryntian. Rozważanie <Hymnu o miłości> może być dla nas  przygotowaniem do Sakramentu Pokuty oraz wskazaniem ludzkiej postawy w odniesieniu do dzieci, osób starszych, chorych.

  Kliknij i odsłuchaj tekst! Kolejna konferencja była rozwinięciem  słów św. o. Pio: „Nie ma takiego człowieka na którym Bogu by nie zależało”. Ten najwspanialszy przymiot Boga – Jego miłość miłosierna została omówiona  na przykładzie przypowieści o synu marnotrawnym. Ojciec rekolekcjonista przypomniał, że każdy człowiek ma wolną wolę, ale  natura ludzka jest taka, iż jest on  najszczęśliwszy, gdy sam decyduje – tę wolność  Bóg szanuje. Grzech popełniony przez człowieka to „ pogubienie” się w poszukiwaniu „ bożków tego świata” – w człowiek sam się karze. Wyznanie win: „Ojcze zgrzeszyłem” powoduje, iż Bóg okazuje synowi marnotrawnemu  swoje miłosierdzie. Przyjmuje go jak ojciec i obdarza łaskami, których nie doświadczył starszy syn. Zapamiętaliśmy słowa, iż postawa starszego syna, to obraz człowieka,  który myśli, że jest blisko Boga, ale Go nie zna. W konferencji  „Boża cierpliwość” omówione zostały cechy miłości wskazane przez św. Pawła w 1 Liście do Koryntian. Rozważanie <Hymnu o miłości> może być dla nas  przygotowaniem do Sakramentu Pokuty oraz wskazaniem ludzkiej postawy w odniesieniu do dzieci, osób starszych, chorych.


Ostatnia konferencja „Boża miłość” dała nam obraz Boga  w Piśmie Świętym, a słowa
św. ojca Pio: <Ten się lęka, kto nie wierzy  w Boga”> były kolejną zachętą do spojrzenia na naszą postawę wobec siebie i bliźniego.
  Kliknij i odsłuchaj tekst! Ostatnia konferencja „Boża miłość” dała nam obraz Boga  w Piśmie Świętym, a słowa św. ojca Pio: <Ten się lęka, kto nie wierzy  w Boga”> były kolejną zachętą do spojrzenia na naszą postawę wobec siebie i bliźniego.

Kliknij i odsłuchaj tekst!